جستجو

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به منظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مودیان و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1402 حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‏های مستقیم یعنی مبلغ 18 میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‏ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (100) هستند.

وی با اشاره به مزایای قابل توجه استفاده از این تبصره قانونی گفت: صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم استفاده می کنند، ضمن اینکه مالیاتشان به صورت مقطوع تعیین می شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط ماموران مالیاتی برخوردار می شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه نکردن به ادارات و قرار نگرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی را از جمله مزایای اجرای تبصره ماده (100) عنوان کرد و اظهار داشت: عدم به مراجعه به ادارات ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، باعث سرعت بیشتر در پیشبرد انجام امور خواهد شد.

دکتر سبحانیان امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر امکانات برخورداری از تبصره ماده (100) دانست و افزود: چنانچه مودی در زمان درخواست پرداخت مالیات به صورت قسطی بابت عملکرد سال های قبل، بدهی نداشته باشد می تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در 12 قسط به صورت مساوی پرداخت نماید. همچنین هر مودی که از چک الکترونیک استفاده نماید ( فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می تواند مالیات مقطوع خود را در 15 قسط پرداخت نماید.

وی با اشاره به اینکه هزینه های اجاره محل کسب مودی نیز در تعیین مالیات واحدهای کسبی استیجاری لحاظ خواهد شد، تصریح کرد: تا مبلغ 15% مازاد بر درآمدهای اعلام شده در فرم تبصره ماده (100) مشمول مالیات و جرائم ماده 192 نخواهد شد.

جستجو اطلاعیه ها